Με αγάπη για το παιδί και την οικογένεια...

Εδώ θα βρείτε πλήθος πληροφοριών για όλες σχεδόν τις ασθένειες. Στην ιστοσελίδα ξεχωρίζουν τα «hotspots», που είναι σύντομες εισαγωγές σε επίκαιρα θέματα υγείας.