Με αγάπη για το παιδί και την οικογένεια...

Τι σημαίνει υποστήριξη Μητρικού θηλασμού;

  1. Προγεννητική ενημέρωση των υποψήφιων γονιών, πρωτίστως της μητέρας αλλά στην εποχή μας και του πατέρα, σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις του μητρικού θηλασμού έναντι της επιλογής τεχνητής διατροφής με αγελαδινό γάλα.
  1. Υποστήριξη της μητέρας τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννα, τοποθέτηση του βρέφους στο στήθος, επίλυση ή πρόληψη νεογνολογικών ή μαιευτικών προβλημάτων με επιστημονικά τεκμηριωμένες  πρακτικές, φιλικές προς το βρέφος και τη μητέρα.
  1. Υποστήριξη της οικογένειας στο μεγάλωμα, τη διατροφική και ψυχοκοινωνική συμπεριφορά του παιδιού τους κατά τη διάρκεια του μακροχρόνιου μητρικού θηλασμού και την επιλογή του φυσικού απογαλακτισμού.
  1. Επίλυση προβλημάτων μαστού κατά τη γαλουχία.
  1. Επίλυση προβλημάτων βρεφικής σωματικής ανάπτυξης με το μικρότερο δυνατό κόστος στον μητρικό θηλασμό προς όφελος του βρέφους.
  1. Ενημέρωση του κοινωνικού περίγυρου, γιαγιάδες-παππούδες-συγγενείς που ασκούν επιρροή στην οικογένεια που επιθυμεί να θηλάσει αποκλειστικά ή μακροχρόνια το ή τα παιδιά της.
  1. Η φροντίδα για τον θηλασμό σήμερα πρέπει να είναι εξειδικευμένη διότι η σύνθεση της κοινωνίας αλλά και οι δομές της γυναικολογικής και παιδιατρικής φροντίδας, έχουν γίνει πολύπλοκες, ενώ οι προκλήσεις και τα προβλήματα αυξάνονται συνεχώς. Ένας Σύμβουλος Θηλασμού ή πιο σωστά Σύμβουλος Γαλουχίας πρέπει να έχει πιστοποιημένες γνώσεις και εμπειρίες. Το Διεθνές Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης  Συμβούλων Γαλουχίας “IBCLE” είναι ένα κέντρο με  ευρεία διεθνή αναγνώριση, αυστηρά κριτήρια πιστοποίησης και συνεχούς επαναπιστοποίησης ανά 5ετία. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 17500 Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC σε περισσότερες από 65 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Τι είναι μία/ένας Πιστοποιημένη/ος Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLC;

Πρόκειται για επαγγελματίες που κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες για να προωθούν και να διευκολύνουν το Μητρικό Θηλασμό.

Οι Πιστοποιημένες/οι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC δουλεύουν για την πρόληψη και την επίλυση των προβλημάτων Μητρικού Θηλασμού.

Γενικότερα ενθαρρύνουν ένα κοινωνικό περιβάλλον που υποστηρίζει τις θηλάζουσες οικογένειες.

Η εμπειρία απέδειξε ότι οι Πιστοποιημένες/οι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC συμβάλλουν στην βελτίωση των πρακτικών του Μητρικού Θηλασμού και αυξάνουν τα ποσοστά επιτυχίας.

Υποστηρίζοντας και προσφέροντας επιμόρφωση στους συναδέλφους τους, το γενικό επίπεδο της φροντίδας αλλάζει και γίνεται πιο ποιοτικό.

Οι πιστοποιημένες/οι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC λειτουργούν σε διάφορα εργασιακά πλαίσια – νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία – αλλά και αυτόνομα.

Όταν πρόκειται για μαίες/μαιευτές, νοσηλεύτριες/νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται σε νοσοκομεία, πληρούν τις ιδανικές προϋποθέσεις ώστε να βοηθήσουν το νοσοκομείο τους να γίνει “φιλικό προς τα βρέφη” (Baby Friendly Hospital), σύμφωνα με τις οδηγίες της UNICEF.

Γιατί η πιστοποίηση είναι σημαντική;

Η πιστοποίηση επισημοποιεί τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία των εν λόγω επαγγελματιών για τους εργοδότες, συναδέλφους συναφών ειδικοτήτων καθώς και για τους ενδιαφερόμενους γονείς.

Η διαδικασία της πιστοποίησης – από την απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο του Μητρικού Θηλασμού μέχρι την τελική γραπτή εξέταση – είναι μελετημένη έτσι ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας και να ορίζει το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο λειτουργίας των Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC.

Η υποχρεωτική επανεξέταση κάθε 5 χρόνια δηλώνει επίσης την σοβαρότητα και ποιότητα του τίτλου της/του Πιστοποιημένης/ου Συμβούλου Γαλουχίας IBCLC.


Άρθρα